Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

martolinka
1217 dc63 500
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi viairbjarbirb irbjarbirb
martolinka

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viawarkocz warkocz
martolinka
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
martolinka

August 07 2017

martolinka
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
martolinka
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
martolinka
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
martolinka
martolinka
martolinka
6544 84e1
Reposted frommissmaya missmaya viakeeplooking keeplooking
martolinka
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakeeplooking keeplooking
martolinka
7349 5bef
martolinka
9596 6b3d
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
martolinka
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianiskowo niskowo
martolinka
6479 6109
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaxxoxx xxoxx
martolinka
9085 1e9e
Reposted fromnexxt nexxt viaxxoxx xxoxx
martolinka
8556 08c3
Reposted fromrol rol viaxxoxx xxoxx
martolinka
9522 f984
Reposted fromkatalama katalama viaxxoxx xxoxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl