Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

martolinka
martolinka
martolinka
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
martolinka
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
martolinka
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
martolinka
5680 4926
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
martolinka
3989 d150 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
martolinka
4017 b009 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
martolinka
Reposted frombeyooonce beyooonce viairiis iriis
martolinka
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viairiis iriis
martolinka
7040 1c9c
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairiis iriis
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viairiis iriis
martolinka
4593 568a 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
martolinka
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus

February 06 2018

martolinka
1748 4d7c
Reposted fromupendo upendo viapiehus piehus

February 05 2018

martolinka

February 03 2018

8698 3f07 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapiehus piehus
martolinka
3929 e6d4
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapiehus piehus
martolinka
martolinka
8926 814a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl