Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

martolinka
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
martolinka
8779 28f7 500
Gnój, Wojciech Kuczok
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viapiehus piehus
martolinka
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viapiehus piehus
martolinka
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viapiehus piehus
martolinka
4123 c4b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
martolinka
2906 a393
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus
martolinka
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
martolinka
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

October 25 2019

martolinka
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal

October 24 2019

martolinka
2185 1f94
Reposted frombomdia bomdia viairiis iriis

October 19 2019

martolinka
martolinka
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaavooid avooid
martolinka
martolinka
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaavooid avooid
martolinka

October 18 2019

martolinka
2945 335b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapiehus piehus
martolinka
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
martolinka
Właściwie to nie wiem, dlaczego jest tak, że w konkursie na swojego ulubionego człowieka nie występujemy w roli faworyta.
— Chujowa Pani Domu
Reposted frommadeliine madeliine viapiehus piehus
martolinka
3765 42fc 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viapiehus piehus
martolinka
Najlepsze przeprosiny, to zmiana zachowania.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl